Екологічне виховання молодших школярів

Екологічне виховання молодших школярів
Екологічне виховання школярів молодших класів є невід'ємною частиною формування особистості. У процесі виховання безпосередню участь беруть не тільки батьки, але і активно працюють шкільні вчителі. Адже вже в початкових класах починають вивчати природознавство, на уроках якого велика увага приділяється питанням охорони навколишнього середовища. Важливу роль грає спілкування з однолітками, читання дитячої літератури та перегляд мультиплікаційних фільмів. З усього перерахованого дитина черпає інформацію про навколишнє середовище і про взаємини людини з природою, вибирає собі ідеал, якого намагається наслідувати.
Основні цілі і задачі
Завдання екологічного виховання школярів, які навчаються в молодших класах полягають у засвоєнні наступних аспектів:

 • визначення оптимальних взаємодій людини та природи;

 • поняття людини як складової біоценозу;

 • розуміння цінності природи та взаємозв'язки її складових;

 • оволодіння початковими навичками щодо використання природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього середовища;

 • передбачення наслідків своїх дій по відношенню до елементів навколишнього середовища;

 • розвинути громадську і пізнавальну активність в ході екологічної діяльності;

 • сприяти появі прагнення до пізнання природи й активній діяльності, спрямованій на поліпшення оточення;

 • формування потреби в контакті з природою.


 • При цьому існує певна послідовність у вивченні. Спочатку всі об'єкти природи розглядаються окремо, потім пізнається їх взаємозв'язок між собою і зокрема між об'єктами живої та неживої природи. І, нарешті, на останньому етапі приходить розуміння походження різних природних явищ. Але основна сутність екологічного виховання молодших школярів полягає в прилучення дітей до природи. Результатом цього має бути розуміння про дбайливе ставлення до тварин, комах, птахів і рослин. Адже природа - це необхідна умова для життя всіх людей. Отримані знання формують відповідальне ставлення до всіх об'єктів навколишнього середовища. Діти усвідомлюють, що для збереження здоров'я і повноцінного життєдіяльності потрібні сприятливі умови, тому важливо зберегти природні ресурси.
  Методи і форми
  Інтерес до явищ природи і до об'єктів живої природи починає проявлятися в ранньому віці. Виховання екологічної культури молодших школярів базується на трьох основних принципах. Це систематичність, безперервність та міждисциплінарність. Успіх напряму залежить від правильної організації занять. А щоб кожного разу дивувати і ще більше зацікавлювати дитину, необхідно застосовувати нові форми і прийоми навчання.
  Методи екологічного виховання школярів молодших класів можна поділити на дві групи:

 • традиційні;

 • інноваційні.


 • На сьогоднішній день все більшу популярність набувають заняття в ігровій формі, у вигляді театралізованих вистав і сценок. Також форми екологічного виховання молодших школярів поділяють на:
  Екологічне виховання молодших школярів

 • Масові - організація свят, фестивалів та конференцій, робота з благоустрою приміщень, дворів та інше.

 • Групові - факультативні заняття в спеціалізованих гуртках і секціях, екскурсії, туристичні походи.

 • Індивідуальні - діяльність, спрямована на підготовку рефератів, доповідей, повідомлень про спостереження за рослинним і тваринним світом, малювання та інше.


 • Про ефективність проведеної виховної роботи можна судити по наявності живого інтересу дитини до пізнання навколишнього світу.